తెల్ల రేషన్ కార్డుల పై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం..! షాక్ లో AP ప్రజలు|...