నిరుద్యోగులు కోసం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం.. ! షాక్ లో AP ప్రజలు | HCL Tec...