కోర్టుకు వెళ్ళని జగన్..! జడ్జ్ ఏమన్నాడో తెలిస్తే సూపర్ అంటారు || AP Cm Y...