ఒక్క దెబ్బతో 480 కోట్లు..చరిత్ర తిరగరాసిన పవన్ కళ్యాణ్ షాక్ లో టీడీపీ వై...