ప్రేమ పేరుతో దారుణంగా మోసపోయి...అనాధలా మరణించిన స్టార్ హీరోయిన్ || Tolly...