శోభన్ బాబు మనవడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా..టాలీవుడ్ హీరోలు ఏ మాత్రం పనికి రారు...