హైదరాబాద్ లో స్టూడియోలు తీసివేయాలని కెసిఆర్ వార్నింగ్ తీవ్ర ఆందోళలనలో సి...