వామ్మో..ఈమె పెళ్లి చేసుకోపోవడానికి కారణం ఎవరో తెలుసా?సంచలన నిర్ణయం తీసుక...