మహేష్ బాబుకి దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన కార్తిక దీపం సీరియల్ హీరోయిన్ దీప ఏం ...