ఫాన్స్ కి శుభవార్త: త్వరలో తమన్నా పెళ్లి ఆనందంలో కుటుంబం వరుడు ఎవరో కాదు...