ఎన్‌టిఆర్ మనవరాలుని పెళ్లాడాడు..ఓ దశలో పవన్ కల్యాణ్‌కే పోటీ.అయినా ఈ హీరో...