అపురూప సౌందర్య తారగా పేరు తెచ్చుకున్నఈ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అతని వల్ల మతిస్...