ఈ స్టార్ హీరో అర్ధరాత్రి బైక్ మీద వచ్చిచేసాడో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతార...