బిగ్ బాస్ 2 లోకి వస్తున్న నందిని రాయ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ తింటా...