ఏపి రైతులకు పెద్ద శుభవార్త ₹30,000 నేరుగా ఖాతాలో జమ | AP CM YS JAGAN MOH...