ఆరోగ్య శ్రీ కార్డు ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన జగన్ ఒక్కొక్కరికి రూ.5...