ఆధార్ కార్డు ఉన్నవారికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు, 5 వస్తువులు ఉచితంగా పంపిణీ ...