ఈ రోజుతో అమ్మఒడి 13000 పంపిణీ పూర్తి - డబ్బులు పడే జిల్లాలు ఇవే | ammavo...