ఏపీ అమ్మఒడి 13000 ఈరోజు వీళ్ళకి డబ్బులు జమ|పెండింగ్ డబ్బులు విడుదల|ammav...