ఏపీ అమ్మఒడి 13000 ఇంకా పడనివారికి ఈ తేదీ నుండి డబ్బులు జమ అవుతుంది| amma...