రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి అద్దిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మోడి | Ration ca...