అమ్మఒడి 13000 విడుదల చేసిన సీఎం జగన్| మీ ఫోన్లో ఇలా చెక్ చేసుకోండి|ammav...