జగనన్న వసతి దీవెన మళ్ళీ వాయిదా.₹10,000 ఈ తేదిన ఖాతాలో జమ | Jagananna Vas...