గ్రామ-వార్డు సచివాలయ వాలంటీర్లకు ఏపీ ప్రభుత్వం నుండి అదిరిపోయే గుడ్ న్యూ...