ఏపీ డ్వాక్రా రుణమాఫీ ₹12,500 మహిళల ఖాతాలకు మెసేజ్లు వస్తున్నాయి | AP Dwa...