ఏపి లో కరెంటు బిల్లు కట్టేవారికి అద్దిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన జగన్ | AP ...