ఏపి విద్యార్థులకు రేపే ₹12,500 జమ | Jagananna | JVD | AMMAVODI | VASATHI...