రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి భయంకరమైన కొత్త రూల్స్.! కార్డులు రద్దు | RICE ...