ఏపీలో పింఛన్ దారులకు అక్క చెల్లమలకు సీఎం జగన్ శుభవార్త ఏంటో తెలిస్తే ఎగి...