అమ్మ ఒడి 13000 కొత్త రూల్ డబ్బులు రావాలంటే ఇలా చేయండి|#ammavodi amount r...