అమ్మ ఒడి రేపు ఉ"12"గం,,లకు ₹14,000 తల్లుల ఖాతాలో జమ | JAGANANNA AMMAVODI...