ఏపీలో పెన్షన్ రేషన్ కార్డుదారులకు అలర్ట్.! కొత్త రూల్స్ తెలియకపోతే నష్టప...