అమ్మ ఒడి 8 లక్షల మందికి ఇవ్వం దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన సిఎం జగన్| Amm...