ఏపీ విద్యార్థులకు అద్దిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన జగన్ | AP summer holidays...