ఫిబ్రవరి 7 2022 నుండి అందరికి గుడ్ న్యూస్ | నేరుగా ఖాతాలో 10,000/rs జమ్మ...