ఈ ఏడాదిలో ఆ రోజే మొదటి విడత రైతు భరోసా జమ: జగన్ | RYTHU BHAROSA 2022 DET...