కరెంట్ బిల్లు కట్టేవారికి దిమ్మతిరిగే శుభవార్త/Good news for next month ...