రేషన్ కార్డుల ఉన్నవాళ్లకు జగన్ సంచలన నిర్ణయం.! ఏంటో తెలిస్తే గుండె ఆగిపో...