అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ పెద్ద శుభవార్త.! సంతోషంలో AP ప్రజలు ₹12,500/| G...