ఇప్పుడే ఈ పాఠశాలలు మూసివేయండి. ఏపీ ప్రభుత్వం అలెర్ట్ | AP Schools close...