లాక్ డౌన్ శుభవార్త.! భారీగా తగ్గిన వంట నూనె ధరలు, కొప్పముంచిన పాలు ధరలు ...