ఇప్పుడే అందిన తాజా వార్త Ap లో పది,ఇంటర్ పరీక్షల రద్దు పై మళ్లీ సమావేశం ...