విద్యార్థులకు పండగలాంటి వార్త..! పరీక్షలపై స్పందించిన:సిఎం జగన్/Ap Tenth...