బ్రేకింగ్ న్యూస్:-AP లో కర్ఫ్యూ 10 రోజులు లాక్ డౌన్/ పరీక్షలు లేవు సెలవు...