మహిళలకు కేంద్రం నుండి బంపర్ ఆఫర్..! బ్యాంక్ ఖాతాలో 50,000 వేలు ఇస్తారు ...