రేషన్ కార్డులపై కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు| ...