వీరికి 30,000 అమ్మఒడి | AP Amma vodi update | AP Amma Vodi Latest News ...