వీరికి 28,000 అమ్మఒడి | AP Amma vodi News Today |అమ్మ ఒడి ఫైనల్ లిస్ట్ వ...