వీరికే 28,000 అమ్మఒడి | AP Amma vodi Final List Today | AP Amma Vodi upd...