వీరికే 14,000 అమ్మఒడి | AP Amma vodi Latest news today | AP Amma vodi up...